Rengøring / Vedligeholdelse af tandprotesen

Det er vigtigt at De jævnligt får efterset Deres protese. På klinikken indkalder jeg årligt til gratis eftersyn af Deres tandprotese. Det årlige eftersyn er vigtigt, da mundens forhold forandres med tiden. Det giver os mulighed for at holde øje med de små naturlige forandringer der sker i munden, så protesen kan justeres inden problemerne er for store. Det er den kliniske tandtekniker som ved det gratis eftersyn vurderer om protesen skal justeres.

Det anbefales at De dagligt rengør Deres tandprotese grundigt med en protesetandbørste. Det kan for nogle patienter med fx gigt i fingrene være en fordel at benytte en neglebørste eller anden speciel protesetandbørste. De må ikke benytte tandpasta når protesen rengøres. Det slibemiddel der findes i tandpasta laver mikroskopiske ridser i protesen, så der lettere sætter sig misfarvninger og bakterier. Tandpastaens slibemiddel virker lidt ligesom sandpapir på protesen, hvilket betyder at protesen hurtigere bliver slidt. De fine naturlige strukturer som er i tænderne bliver slebet væk hvilket medfører, at protesetænderne mister deres naturlige udseende. Derimod anbefales det at benytte tandproteserens og specieltandbørster/protesetandbørster. Tandproteserens og tandbørster kan købes på klinikken og De vejledes i hvorledes de skal benyttes.

Hvis De har andre problemer med rengøring af Deres tandprotese f.eks. tandsten eller misfarvninger fra tobak,  vil jeg på klinikken altid være behjælpelig med gode råd og vejledning.