Komplikationer med tandprotesen

Hos alle tandprotesebærere forandrer mund og slimhinder sig med tiden. Det er derfor vigtigt, at Deres tandprotese vedligeholdes og tilpasses de naturlige forandringer. Da forandringerne sker over tid, kan det være svært selv at vurdere, hvor godt protesen passer. Ofte søger man først hjælp, når problemet er forværret og i flere tilfælde ses der skader på slimhinder, gumme og/eller nærliggende tænder med irritation, smerter og nedsat livskvalitet til følge. De vil på klinikken opleve høj professionalisme og service, hvor fokus vil være på udbedring af netop Deres komplikationer. De vil årligt blive indkaldt til et gratis eftersyn, så protesen løbende kan tilpasses mundens forhold og naturlige forandringer.